Trang chu Gioi thieu Download Lien he
Ngôn ngữ tiếng Việt
Language English
Cong ty CP I.C.D
Sản phẩm >> Lọc khí/Sản phẩm lọc khí >> Thiết bị phòng sạch
Danh mục

Thiết bị phòng sạch

Thiết bị phòng sạch

Đặc điểm:

Thiết bị phòng sạch:

1. Pass Box: Là trạm chung chuyển đồ vật từ môi trường phòng sạch ra môi trường ngoài và ngược lại.

 

2. AirShower: máy tắm khí, là trạm chung chuyển ra vào phòng sạch

3. Clean Bench, Clean booth: thường được đặt trong phòng sạch, có môi trường sạch rất cao, có thể đạt tới class 100 - Class 1. Ứng dụng cho những sản phẩm cao cấp, có nhu cầu xử lý trong môi trường siêu sạch

 

4. Ceiiling grid, Cleanroom light, Access floor: các thiết bị dùng cho phòng sạch như các mấu nối các panel, đèn phòng sạch, tấm sàn cho phòng sạch.

 

 
 
Design By thietkewebsite24h.vn